Holmegaardshuset – et opholdssted med fokus på trygge rammer

En krise i familien kan tage sig ud på mange måder. Det kan være et lille skænderi over morgenmaden, det kan være en gensidig følelse af afmagt i eksempelvis et mor-datter-forhold, det kan være udefrakommende faktorer, som har rystet grundvolden. Måske føler som forælder, at du ikke længere kan nå igennem til dit barn? Få her 3 råd til, hvordan du kan styrke forholdet.

Desværre er der mange familier, som oplever, at hverdagen er præget af kriser af den ene eller anden art, og derfor har brug for hjælp. Misbrug, vold, vanrøgt og psykiske problemer kan være nogle af de faktorer, der har skabt et dysfunktionelt familieliv. Som familie kan det være svært først og fremmest at anerkende omfanget af de problemer, som er opstået, samt tage valget om at handle på baggrund af dem. Hvordan løses problemerne, og hvad er det rigtige at gøre?

Heldigvis finder der opholdssteder i Danmark, hvor fokus er på at genskabe en tryghed i familien og derved sikre, at udsatte børn og unge får samme muligheder i livet som deres jævnaldrende. Ét af disse opholdssteder er Holmegaardshuset.

Holmegaardshuset tilbyder ophold til børn, unge og familier, som har brug for det

De værdier, der præger arbejdet hos Holmegaardshuset, er ligeværdighed, anerkendelse, tillid, autenticitet og tryghed. Værdierne implementeres og afspejles i den måde, som medarbejderne løser de daglige udfordringer. Der er fokus på at skabe trygge rammer for beboerne, således at der er plads til at udvikle sig.

Holmegaardshuset rummer og tilbyder hjælp til flere forskellige grupper, i alt er der plads til 37 beboere, som både kan være:

  • Familier (1-2 forældre med barn)
  • Småbørn (0-9 år uden forældre)
  • Gravide (indsats før fødsel)
  • Forældre (kompetenceundersøgelse)
  • Unge akut (10-16 år)
  • Unge planlagt (10-16 år)

Natur som del af behandlingen

som ligger i Fensmark nær Næstved. Placeringen på Sydsjælland giver muligheder i forhold til at inddrage naturen som en del af beboernes udvikling. De grønne områder, som findes i nærområdet, danner udgangspunkt for blandt andet lange gåture i Herlufsholmskoven, besøg i bikeparken og stilhed ved Suså Havn. Brugen af naturoplevelser giver mulighed for selvrefleksion og understøtter positivt udvikling hos den enkelte.

Medarbejdere i Holmegaardshuset er grundstenen for tryghed

Gerda Bejder, som er ejer af og forstander på opholdsstedet Holmegaardshuset, er af den opfattelse, at medarbejderne er altafgørende. Af samme årsag investeres der både tid og penge, således at det faglige niveau konstant er i fokus. I praksis manifesterer dette sig blandt andet ved, at medarbejderne hvert år deltager i 40-60 lektioners fælles uddannelse.

Hvis du ønsker at følge med i, hvad der sker hos Holmegaardshuset, opdateres der både på Facebook, Linkedin, Youtube, og Vimeo.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *